בקש מידע נוסף טלפן וואטסאפ
נכסים למכירה בסנדרלנד

בתי יוקרה למכירה בסנדרלנד

Explore a collection of exquisite luxury homes for sale in Sunderland by Priestley Homes. Discover a world of refined living, where each home is a masterpiece of design and comfort. Our luxury homes offer a harmonious blend of elegance and modernity. They showcase the hallmark of Priestley Homes’ commitment to quality and sophistication. Situated in the vibrant city of Sunderland, these homes provide not only a lavish living experience but also convenient access to key locations and amenities.

 

נכס למכירה במקומות אחרים

שמע מאיתנו עוד

הירשם כדי לקבל את הסקופ הפנימי על השקות ה- VIP שלנו, מבצעים למקדימים, פרויקטים אחרונים, חדשות חברה ועוד.